?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 消除游戏下蝲_消除cL戏下载_消除cL戏排行推荐_当游|?/title> <meta name="keywords" content="消除游戏,消除cL?消除游戏排行" /> <meta name="description" content="消除游戏是一c较为经典的益智型作品,其衍生出的游戏玩法相当多其中包括q连看、对对碰、三消等Q所以如今的消除cL戏,也让玩家感到应接不暇不从下手Q不q小~在q里׃ؓ大家带来q一消除游戏排行Q彻底解决玩家们的困惑,喜欢的话不要错过? /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.3h3.com/k/68/");</script> <script type="application/ld+json">{"pubDate": "2014-04-30T16:56:47","upDate": "2014-04-30T16:56:47"}</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.wbewkx.icu">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.wbewkx.icu">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="" alt="消除游戏下蝲_消除cL戏下载_消除cL戏排行推荐_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">1915</em></b> ƾ游?/span><strong>消除cL戏大?/strong></dt> <dd> <p>  <strong>消除游戏</strong>q是一个有着悠久历史的游戏领域,其中包含了相当多作品与经怽品,虽然其玩法简单却能衍生相当多的游戏类型,而且大部分消除类游戏都会让玩家感C瘾,几乎可以一整天无休止的玩下去,当然此类型的游戏如今也是来多很难扑ֈ一部适合的作品,而小~在q里为大家带来的消除游戏排行便可方便玩家q行选择?br />  随着|络的逐渐发展消除cL戏的发展也是非常的迅速,从一开始的三消出现q连看、祖玛、泡龙{系列作品,其中不乏有些作品如《金色方块》、《勇者泡龙4》、《宝矌?》、《蒙特祖玛的宝藏3》、《祖玛复仇记》等{,若这q没有玩家喜Ƣ的作品Q下面还有更多选择?/p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 2.6 MB</p> <a href="/danji/158.html" target="_blank"><img alt="宠物q连?.1" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128675754.jpg"><span>宠物q连?.1</span></a> <a href="/danji/158.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 60.2 MB</p> <a href="/danji/99.html" target="_blank"><img alt="埃及玛5" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201282145437.jpg"><span>埃及玛5</span></a> <a href="/danji/99.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 74.9 MB</p> <a href="/danji/5453.html" target="_blank"><img alt="3D泡? src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/201311913727.jpg"><span>3D泡?/span></a> <a href="/danji/5453.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 45.0 MB</p> <a href="/danji/5343.html" target="_blank"><img alt="莱兹字母消除:齐克的故? src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/2013115152715.jpg"><span>莱兹字母消除:齐克的故?/span></a> <a href="/danji/5343.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 29.6 MB</p> <a href="/az/128194.html" target="_blank"><img alt="惌都难打砖? src="http://pic.3h3.com/up/2019-2/201922017425_097.jpg"><span>惌都难打砖?/span></a> <a href="/az/128194.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 141.5 MB</p> <a href="/danji/415.html" target="_blank"><img alt="玛的复? src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/2012815164929.jpg"><span>玛的复?/span></a> <a href="/danji/415.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 18.2 MB</p> <a href="/danji/2627.html" target="_blank"><img alt="玛传奇" src="http://pic.3h3.com/up/2012-10/20121023114924.jpg"><span>玛传奇</span></a> <a href="/danji/2627.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="桌面牌" > <p><i><em>中文</em></i> 10.6 MB</p> <a href="/danji/2271.html" target="_blank"><img alt="q连?" src="http://pic.3h3.com/up/2012-10/2012109152949.jpg"><span>q连?</span></a> <a href="/danji/2271.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 78.3 MB</p> <a href="/danji/11439.html" target="_blank"><img alt="p果_碎传奇电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2016-10/2016101184349.jpg"><span>p果_碎传奇电脑?/span></a> <a href="/danji/11439.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 10.3 MB</p> <a href="/danji/11404.html" target="_blank"><img alt="俄罗斯方块电脑版" src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/20138309215.jpg"><span>俄罗斯方块电脑版</span></a> <a href="/danji/11404.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 6.4 MB</p> <a href="/danji/11397.html" target="_blank"><img alt="梦泡龙电脑版" src="http://pic.3h3.com/up/2016-11/2016112184554.jpg"><span>梦泡龙电脑版</span></a> <a href="/danji/11397.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 10.1 MB</p> <a href="/danji/11356.html" target="_blank"><img alt="花儿有|消电脑版" src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/20138288598.jpg"><span>花儿有|消电脑版</span></a> <a href="/danji/11356.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 17.1 MB</p> <a href="/danji/6275.html" target="_blank"><img alt="亚特兰蒂斯祖? src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201321714620.jpg"><span>亚特兰蒂斯祖?/span></a> <a href="/danji/6275.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 156.7 MB</p> <a href="/danji/11426.html" target="_blank"><img alt="七彩玛3电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/201383094240.jpg"><span>七彩玛3电脑?/span></a> <a href="/danji/11426.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 136.7 MB</p> <a href="/danji/5876.html" target="_blank"><img alt="埃及玛冒险" src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/2013128141426.jpg"><span>埃及玛冒险</span></a> <a href="/danji/5876.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>英文</em></i> 75.4 MB</p> <a href="/danji/6213.html" target="_blank"><img alt="仙境传奇" src="http://pic.3h3.com/up/2013-2/201326131028.jpg"><span>仙境传奇</span></a> <a href="/danji/6213.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 94.3 MB</p> <a href="/az/90291.html" target="_blank"><img alt="抢劫坚果店消消乐无限金币? src="http://pic.3h3.com/up/2018-1/201813110362_651.jpg"><span>抢劫坚果店消消乐无限金币?/span></a> <a href="/az/90291.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>英文</em></i> 276.1 MB</p> <a href="/danji/2961.html" target="_blank"><img alt="序列" src="http://pic.3h3.com/up/2012-10/20121030161043.jpg"><span>序列</span></a> <a href="/danji/2961.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 77.3 MB</p> <a href="/az/88443.html" target="_blank"><img alt="_性的天堂破解? src="http://pic.3h3.com/up/2018-1/201819153652_135.jpg"><span>_性的天堂破解?/span></a> <a href="/az/88443.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 83.5 MB</p> <a href="/danji/17163.html" target="_blank"><img alt="开心消消乐电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2016-6/2016610153754.jpg"><span>开心消消乐电脑?/span></a> <a href="/danji/17163.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 4.4 MB</p> <a href="/danji/7916.html" target="_blank"><img alt="pq连? src="http://pic.3h3.com/up/2013-4/2013424163729.jpg"><span>pq连?/span></a> <a href="/danji/7916.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 2.8 MB</p> <a href="/danji/5002.html" target="_blank"><img alt="宠物q连?.5? src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/201314112613.jpg"><span>宠物q连?.5?/span></a> <a href="/danji/5002.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="格斗街机" > <p><i><em>英文</em></i> 46.4 MB</p> <a href="/jieji/18373.html" target="_blank"><img alt="拳皇2001风云再v" src="http://pic.3h3.com/up/2014-12/2014121717852.jpg"><span>拳皇2001风云再v</span></a> <a href="/jieji/18373.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 7.9 MB</p> <a href="/danji/4715.html" target="_blank"><img alt="popstar电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2017-1/2017118135626.jpg"><span>popstar电脑?/span></a> <a href="/danji/4715.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 50.1 MB</p> <a href="/az/91361.html" target="_blank"><img alt="药水学院" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018424192511_813.jpg"><span>药水学院</span></a> <a href="/az/91361.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 55.8 MB</p> <a href="/danji/23792.html" target="_blank"><img alt="p果萌萌消电脑版" src="http://pic.3h3.com/up/2016-9/201691314579.jpg"><span>p果萌萌消电脑版</span></a> <a href="/danji/23792.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 34.1 MB</p> <a href="/danji/8888.html" target="_blank"><img alt="蒙特玛的宝?" src="http://pic.3h3.com/up/2013-6/201367151114.jpg"><span>蒙特玛的宝?</span></a> <a href="/danji/8888.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 17.5 MB</p> <a href="/az/64992.html" target="_blank"><img alt="消灭星星破解? src="http://pic.3h3.com/up/2017-4/20174713401.jpg"><span>消灭星星破解?/span></a> <a href="/az/64992.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 18.8 MB</p> <a href="/danji/4881.html" target="_blank"><img alt="毛毛? src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/201312916237.jpg"><span>毛毛?/span></a> <a href="/danji/4881.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 29.4 MB</p> <a href="/az/87516.html" target="_blank"><img alt="味数字" src="http://pic.3h3.com/up/2018-4/2018424182820_080.png"><span>味数字</span></a> <a href="/az/87516.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/sxgsbjq/">公式~辑?/a> <a href="/k/SCPfoundation/">scppd游戏大全</a> <a href="/k/wydjbhj/">模拟送快递游戏大?/a> <a href="/k/dnjsbrjdq/">电脑C本Y件大?/a> <a href="/k/DiaryApp/">手机日记软g哪个?/a> <a href="/k/SoullikeGames/">c魂游戏推荐</a> <a href="/k/JYLYXTJ/">教育cL戏推?/a> <a href="/k/Sportsgame/">体育q动游戏大全</a> <a href="/k/escjyappdq/">二手车交易app大全</a> <a href="/k/MB2characters/">骑马与砍杀2人物预设大全</a> <a href="/k/cqrj/">抽签软g</a> <a href="/k/sansmnqdq/">sans模拟器大?/a> <a href="/k/tgsqappdq/">听歌识曲app大全</a> <a href="/k/SJYYBFQ/">手机音乐播放?/a> <a href="/k/pokemmomoddaquan/">pokemmomod大全</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 多<a href="http://www.wbewkx.icu">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.wbewkx.icu">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.wbewkx.icu 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript"> var id = 68;</script><script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://www.wbewkx.icu/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=68&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>{:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下蝲</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因ؓҎ分页Q取消只dW一|据量Q改取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升补丁,汉化补丁,游戏存,修改?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript"> var _webInfo = {};_webInfo={userid1:"18",userid2:"56",Type:"3",DateTime:"2014/4/30",Id:"68"};</script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <a href="http://www.wbewkx.icu/"><span class="STYLE1">3Dͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.276355.tw">22ѡ5</a> <a href="http://www.381211.tw/">ĸͶƽ̨</a> <a href="http://www.792997.tw">ӱѡ淨</a> <a href="http://www.jcydfr.tw">󷢿ƽ̨ٷվ</a> <a href="http://www.776629.tw">ƸϿij600һ</a> <a href="http://www.chijjr.tw">ƱŻ̩ʿɿGO</a> <a href="http://www.zdemmp.tw">ʮһѡǶIJ</a> <a href="http://www.237763.tw">߲Ͷ</a> <a href="http://www.806224.tw">еʮ</a> <a href="http://www.rxvgim.tw">¹</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>